Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Plánované akce školy

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Naše třídy > 7. třída

7. třída

Učitelky:7. třída

 • Bc. Lenka Černá
 • Tereza Návesníková

Děti:

 • Děti  5 – 6 leté
 • Počet dětí ve třídě : 13

Naše společná snaha:

 • V této třídě pracujeme se skupinou dětí předškolního věku, které mají OŠD, nebo s integrovanými dětmi, kteří mají narušenou komunikační schopnost.
 • Vytváříme pro děti otevřené, harmonické a přirozené prostředí s dostatkem impulzů, podnětů a pozitivních prožitků. Do práce zařazujeme metodické postupy, hry a činnosti tak, aby v co největší míře podporovaly a harmonicky rozvíjely všechny schopnosti a dovednosti jednotlivých dětí, jejich sebevědomí, fyzickou zdatnost, byly pro děti přitažlivé,  s posloupností v náročnosti.
 • U každého dítěte denně provádíme komplexní rozvoj jeho celé osobnosti s respektováním jeho individuálních potřeb a schopností. Postupujeme podle plánu dalšího rozvoje dítěte, který je vypracován na základě úzké spolupráce a zprávy s SPC Hradec Králové, PPP Jičín, psychiatra, psychologa, foniatra či dětského lékaře. Tento plán rozvoje je individuálně zaměřený na každé dítě v oblasti dechových cvičení, gymnastiky mluvidel, artikulačních, smyslových, a grafomotorických cvičeních, upevňování jednotlivých hlásek, rozvoji jemné, hrubé motoriky a rozumových schopností. Největší pozornost věnujeme rozvoji mluvního projevu, ale také rozvoji  a upevňování znalostí ve všech oblastech didakticky cílených činností podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) .(např. předmatematická, předčtenářská, sociální, jazyková, přírodovědná gramotnost, atd..).
 • Pro  celou skupinu dětí zařazujeme v komunitním kruhu logopedickou hru, která je zaměřena především na logopedickou prevenci.

Cíle:

 • Komplexní rozvoj  všech oblastí, komunikačních schopností každého dítěte
 • Upevňování znalostí ve všech oblastech poznávání podle ŠVP PV
 • Pravidelná a úzká spolupráce s rodiči a školskými poradenskými zařízeními – SPC, PPP a další – psychiatr, psycholog, foniatr, dětský lékař.