ZAMĚŘENÍ 6. TŘÍDY

Učitelky:   Zuzana Kavková               

                 Alena Petrovická

Děti: 2 - 4 leté

 

Počet: 26

  • Budeme se snažit o začlenění nově příchozích dětí do kolektivu třídy, rozvíjet kamarádské vztahy, získávat první návyky života v kolektivu.
  • Budeme u dětí rozvíjet tělesné, duševní schopnosti a  kladné povahové vlastnosti.
  • Po celý rok se budeme snažit čtením pohádek a příběhů a působením hudby rozvíjet kladné vztahy a smysl pro estetiku a rytmičnost.
  • Budeme u dětí rozvíjet jejich souvislé vyjadřování a slovní zásobu.

Cíle:

  • Vytvořit pozitivně laděnou kamarádskou atmosféru třídy.
  • Osvojit si základní hygienické návyky, základní sebeobslužné činnosti.
  • Reagovat na pokyn dospělého.
  • Rozvinout jejich mluvní projev a komunikativní dovednosti.
  • Zapojíme se do celoročního projektu ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

 


Kontakt

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171, datová schránka:a7ajdum

Pod Koželuhy 171
506 01 Jičín

Provoz MŠ:
po-pá 6:30 - 16:30


739 630 564 – ředitelka
734 864 161 – vedoucí školní jídelny
739 242 538 – 1. třída
739 245 452 – 2. třída
739 242 536 – 3. třída
739 242 535 – 4. třída
739 242 514 – 5. třída
739 242 512 – 6. třída
739 242 511 – 7. třída