ZAMĚŘENÍ 6. TŘÍDY

Učitelky:   Zuzana Kavková               

                 Alena Petrovická

Děti: 2 - 4 leté

Počet: 26

¨      Jednou z důležitých otázek výchovy je problém bezpečnosti dětí ve stále frekventovanějším silničním provozu. Dětem je proto nutné postupně předávat vědomosti a zkušenosti o dopravní bezpečnosti, aby si vytvářely správný vztah k okolí a ukázněnost vedla k pocitu jistoty a bezpečí.

¨      U dětí musíme především rozvíjet ty volní vlastnosti, které rozvíjejí osobnost a přímo ovlivňují reakce dětí při chování v určitých situacích. Máme na mysli především rozvoj pozornosti, soustředěnosti, paměti, ukázněnosti, odvahy, rozvoj vnímání prostoru a času.

¨      Působení na děti musí být dlouhodobé a systematické souběžně s postupným působením na psychickou stránku dítěte, je potřebné pečovat o zdraví dítěte, o správný harmonický fyzický růst, o rozvoj pohybových dovedností – především rychlosti a obratnosti.

¨      Všechny tyto aspekty se uplatní při vytváření základů týkajících se dopravní kázně a bezpečnosti dětí.

CÍLE :

¨      vypěstovat u dětí obratnost, pohotovost a překonání strachu

¨      vypěstovat správné chování chodce v dopravě, probudit odpovědnost za vlastní jednání v dopravních situacích a návyk chovat se účelně podle konkrétní dopravní situace

¨      naučit používat prostor vyhrazený chodcům (krajnice, chodník, přechod )

¨      naučit správnému a ohleduplnému chování ve veřejných dopravních prostředcích (především při nastupování a vystupování)

¨      vypěstovat návyk podřídit se pokynům policistů a ostatních osob řídících dopravní situace


Kontakt

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171, datová schránka:a7ajdum

Pod Koželuhy 171
506 01 Jičín

Provoz MŠ:
po-pá 6:30 - 16:30


739 630 564 – ředitelka
734 864 161 – vedoucí školní jídelny
739 242 538 – 1. třída
739 245 452 – 2. třída
739 242 536 – 3. třída
739 242 535 – 4. třída
739 242 514 – 5. třída
739 242 512 – 6. třída
739 242 511 – 7. třída