ZAMĚŘENÍ 5. TŘÍDY

Učitelky:  Bc. Kateřina Barcalová

                        Maryša Riegerová

Děti 3 - 7 leté

Počet dětí: 26

¨      Radost dětí z prováděných činností, smích a spokojenost je mottem naší třídy. Filozofie –

„Máme se rádi“

¨      Do nedávné doby převládalo ve výchovném procesu „tvarování dítěte“. My se chceme oprostit od tohoto přístupu, protože dítě chápeme jako jedinečnou neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama sebou a jako taková musí být akceptována. Pro naši třídu znamená takový vztah učitelky k dítěti, kdy autoritativnost nahrazujeme láskou a nadřazenost partnerským vztahem, ustavičné motivování nahrazujeme trpělivostí a důvěrou k možnostem každého dítěte. Tak vznikne dostatečný prostor k tomu, aby dítě mohlo uplatnit mnohostrannou aktivitu, formovat se, spolupracovat, souhlasit i oponovat a vstupovat do dění jako partner.

¨      Netrváme na oslovení „paní učitelko“, děti nás mohou oslovovat křestním jménem. Nemyslíme si, že by to mohlo mít vliv na naši autoritu.

¨      Zaměříme se na cvičení s gymnastickými míči: má vliv na správné postavení kloubů, páteře a klenby nožní.

¨      Navštěvujeme tělocvičnu ZŠ Jičín, Poděbradova ul. Děti se seznamují s novým TV nářadím a náčiním, prostor celé tělocvičny využíváme ke kolektivním pohybovým hrám.

¨      Zapojili jsme se do programu regionálního muzea s názvem ,,Procházky do minulosti“.

¨      Cílem cvičení na gymnastických míčích je přispět ke správnému držení těla :

- navážeme na první zkušenosti dětí - provedením správného sedu na míči. Teprve po jeho zvládnutí budeme zařazovat další cviky od jednodušších ke složitějším(i s hudbou). Budeme dbát na správné dýchání při cvičení (nezadržovat dech). Tempo i rozsah budeme zvětšovat se zlepšováním koordinace. Míče budeme používat nejen ke cvičení v průběhu celého dne ale budeme ho používat jako sedací nábytek.

¨      Předplavecká příprava :  protože plavání patří mezi „nejzdravější pohybové aktivity,    rozhodly jsme se po dohodě s rodiči, že budeme využívat plavecký bazén v co největší míře. Neomezíme se tedy jen   na odstraňování strachu a zábran z vody, ale prohloubíme plavecké schopnosti.

 

¨    


Kontakt

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171, datová schránka:a7ajdum

Pod Koželuhy 171
506 01 Jičín

Provoz MŠ:
po-pá 6:30 - 16:30


739 630 564 – ředitelka
734 864 161 – vedoucí školní jídelny
739 242 538 – 1. třída
739 245 452 – 2. třída
739 242 536 – 3. třída
739 242 535 – 4. třída
739 242 514 – 5. třída
739 242 512 – 6. třída
739 242 511 – 7. třída