ZAMĚŘENÍ 3. TŘÍDY

Zaměření na rozvoj sociálních a komunikativních dovedností

Učitelky: Zuzana Dlouhá

                Veronika Šafránková

Děti 5-6 leté

Počet dětí ve třídě: 26

  • Snažíme se o začlenění nově příchozích dětí do kolektivu třídy.
  • Rozvíjíme kamarádské vztahy mezi dětmi.
  • Čtením pohádek a příběhů se snažíme rozvíjet kladné vztahy a vlastnosti u dětí.
  • Každodenním působením hudby rozvíjíme u dětí jejich smysl pro estetiku a rytmičnost.
  • Snažíme se rozvíjet slovní zásobu u dětí.
  • Budeme vytvářet a upevňovat správné návyky a u dětí, které dosud nechodili do MŠ a vyžadují individuální péči.

Cíle:

  • Vytvořit pozitivně laděnou přátelskou atmosféru třídy.
  • Navodit u dětí kladný vztah k hudbě.
  • Rozvíjet mluvní projev a komunikativní dovednosti.
  • Rozvíjet sociální dovednosti.

 


Kontakt

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171, datová schránka:a7ajdum

Pod Koželuhy 171
506 01 Jičín

Provoz MŠ:
po-pá 6:30 - 16:30


739 630 564 – ředitelka
734 864 161 – vedoucí školní jídelny
739 242 538 – 1. třída
739 245 452 – 2. třída
739 242 536 – 3. třída
739 242 535 – 4. třída
739 242 514 – 5. třída
739 242 512 – 6. třída
739 242 511 – 7. třída