ZAMĚŘENÍ 2. TŘÍDY

  Učitelky:   Lenka Čermáková Nováková

                    Lucie Vaňková

Děti 4-5 leté

Počet dětí: 26

  • Přechod z rodiny do mateřské školy je pro dítě natolik náročný, že je třeba po všech stránkách dítěti pomoci. Budeme se snažit, aby atmosféra šatny i třídy byla příjemná, pro dítě srozumitelná a vesele laděná. Rodiče budou pravidelně informováni o dění ve třídě, dítěti. 
  • Budeme se snažit o vstřícnou a citlivou komunikaci s dětmi a zařazovat činnosti zajišťující spokojenost, radost a pohodu. Důležitá je podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí.
  • Zaměříme se na rozvíjení jazykových a řečových schopností, souvislé vyjadřování, mluvený projev a výslovnost.
  • Zpočátku je vůbec nejdůležitější přimět děti ke komunikaci – práce individuální, skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti, obrazového materiálu).
  • Po celý rok budeme pravidelně působit čtením a vyprávěním pohádek a příběhů, hrát a navštěvovat divadlo.
  • Zapojíme děti do jednoduchých dramatizací pohádek a zpěvu písní

CÍLE :

  • vytvořit vhodné a milé prostředí a těsně spolupracovat s rodiči v rámci plynulého přechodu z rodiny
  • u dětí navodit povědomí bezpečí, radostné atmosféry a víry ve vlastní schopnosti a dovednosti
  • rozvinout mluvní projev a výslovnost, osvojit si komunikativní dovednosti i projevy a umět vyjádřit pocity a dojmy
  • docílit toho, abychom pouze nenaplňovaly dětskou mysl, ale probouzely v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, objevovat a předvést, co všechno zvládne

 


Kontakt

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171, datová schránka:a7ajdum

Pod Koželuhy 171
506 01 Jičín

Provoz MŠ:
po-pá 6:30 - 16:30


739 630 564 – ředitelka
734 864 161 – vedoucí školní jídelny
739 242 538 – 1. třída
739 245 452 – 2. třída
739 242 536 – 3. třída
739 242 535 – 4. třída
739 242 514 – 5. třída
739 242 512 – 6. třída
739 242 511 – 7. třída