ZAMĚŘENÍ 1. TŘÍDY

Hudebně - dramatické zaměření s pohybovými prvky

Učitelky: Tereza Návesníková

                 Lenka Brodská

Děti 3 – 6  leté

Počet dětí ve třídě: 26

Naší společnou snahou je:

 • podporovat v dětech přirozený zájem o hudbu a umožnit jim prožívat radost z muzicírování a společného zpívání (využívat dětské hudební nástroje, zpívat s doprovodem klavíru a kytary)
 • individuálně rozvíjet cit pro rytmus formou písniček a říkanek s pohybem při poslechu dětských CD
 • využívat převleků, kostýmových čepiček a loutek k dramatizaci čtených pohádek a příběhů
 • k rozvoji jazykových a řečových schopností využívat hudebně - dramatické činnosti doplněné improvizovaným pohybem, tancem...

Klademe důraz na:

 • prožitkové učení
 • posilování dětské zvídavosti
 • uplatňování hry jako hlavní vzdělávací metody
 • uvolnění těla, mysli i emocí
 • dodržování stanovených pravidel třídy a bezpečného chování k sobě i ostatním
 • aktivní účast dítěte na činnostech a hrách
 • pozitivní klima ve třídě - ,,všichni jsme kamarádi – pomáháme si“
 • dostatek pohybové aktivity při pobytu v MŠ (lyžařský, bruslařský a plavecký kurz)
 • "FAIR PLAY" při společných hrách, zvládnutí prohry, neúspěchu...
 • vzájemnou spolupráci mezi pedagogem a rodiči
 • respektování individuálních a věkových zvláštností dětí
 • pozvolnou adaptaci nově příchozích dětí
 • upevňování hygienických a společenských návyků

 

 


Kontakt

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171, datová schránka:a7ajdum

Pod Koželuhy 171
506 01 Jičín

Provoz MŠ:
po-pá 6:30 - 16:30


739 630 564 – ředitelka
734 864 161 – vedoucí školní jídelny
739 242 538 – 1. třída
739 245 452 – 2. třída
739 242 536 – 3. třída
739 242 535 – 4. třída
739 242 514 – 5. třída
739 242 512 – 6. třída
739 242 511 – 7. třída