ZAMĚŘENÍ 1. TŘÍDY

Hudebně - dramatické zaměření s pohybovými prvky

Učitelky: Tereza Návesníková

                 Lenka Brodská

Děti 3 – 5  leté

Počet dětí ve třídě: 26

Naší společnou snahou je:

- podporovat v dětech přirozený zájem o hudbu a umožnit jim prožívat radost z muzicírování a společného zpívání (využívat dětské hudební nástroje, zpívat s doprovodem klavíru a kytary, hrát sluchové hry...)

- navštěvovat kulturní akce, hudební a divadelní vystoupení (kino Český ráj a Masarykovo divadlo v Jičíně, divadélka v budově mateřské školy, vystoupení dětí pro seniory s vánočním a jarním pásmem...)

-společně s dětmi tvořit rytmizace s netradičními nástroji a předměty (kaštany, kameny, ořechy...) a rytmizace s vlastním tělem - "naše tělo bude náš nástroj"

- individuálně rozvíjet cit pro rytmus formou písniček a říkanek s pohybem při poslechu dětských CD

- využívat převleků, kostýmových čepiček a loutek k dramatizaci čtených pohádek a příběhů

- k rozvoji jazykových a řečových schopností využívat hudebně - dramatické činnosti doplněné improvizovaným pohybem, tancem...

Klademe důraz na:

 • prožitkové učení, posilování dětské zvídavosti
 • rozvoj smyslového vnímání
 • uplatňování hry jako hlavní vzdělávací metody
 • uvolnění těla, mysli i emocí
 • verbální i neverbální komunikaci
 • dodržování stanovených pravidel třídy
 • aktivní účast dítěte na činnostech a hrách
 • kamarádské klima v kolektivu dětí
 • rozvoj dětské fantazie hrou
 • poučení dětí o bezpečnosti
 • dostatek pohybové aktivity při pobytu v MŠ (lyžařský, bruslařský a plavecký kurz)
 • "FAIR PLAY" při společných hrách, zvládnutí prohry, neúspěchu...
 • vzájemnou spolupráci mezi pedagogem a rodiči
 • všestrannou přípravu dětí na vstup do ZŠ
 • respektování individuálních a věkových zvláštností dětí

 

 


Kontakt

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171, datová schránka:a7ajdum

Pod Koželuhy 171
506 01 Jičín

Provoz MŠ:
po-pá 6:30 - 16:30


739 630 564 – ředitelka
734 864 161 – vedoucí školní jídelny
739 242 538 – 1. třída
739 245 452 – 2. třída
739 242 536 – 3. třída
739 242 535 – 4. třída
739 242 514 – 5. třída
739 242 512 – 6. třída
739 242 511 – 7. třída